Thẻ: Đại Lý 777Loc

Home » Đại Lý 777Loc
0 144
Trước hết bạn vào trang chủ 777loc.com Nhập Tài khoản đại lý và mật khẩu, sau đó bấm ĐĂNG NHẬP    Sau ...
0 123
Bạn vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục TỔNG QUAN sẽ hiển thị số liệu hiện có. Chú thích hình ...
0 129
Vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục MỞ TÀI KHOẢN có thể mở tài khoản cho thành viên và mời ...
0 126
Vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục QUẢN LÝ ĐỘI có thể kiểm tra đại lý và thành viên hiện ...
0 166
Vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục ĐỘI CƯỢC có thể kiểm tra tình trạng đại lý line dưới. Có ...
0 119
Vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục LỢI NHUẬN CẤP DƯỚI có thể kiểm tra tình trạng thành viên line dưới. ...
0 116
Vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục THU NHẬP CỦA TÔI có thể kiểm tra tình trạng thu nhập. ...
0 104
Vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục CHI TIẾT THAY ĐỔI TÀI KHOẢN có thể kiểm tra tình trạng Đánh ...
777Loc